Autodesk 3ds max 2017

Phần mềm autodesk 3ds max 2017

Autodesk 3ds max 2017

Autodesk 3DS Max được sử dụng để mô phỏng ý tưởng thiết kế kiến trúc dưới dạng 3D trong xây dựng

Autodesk 3DS Max được sử dụng trong việc thiết kế các bản vẽ 3D và các hoạt ảnh động. Thiết kế nhân vật trong trò chơi máy tính và thiết kế và tạo ra các hiệu ứng đặc biệt trong phim

autodesk 3ds max 2017 cung cấp mới hỗ trợ đám mây điểm, một khung nhìn nhanh, công cụ quản lý cảnh mới, cải tiến ActiveShade, một trình soạn thảo đổ bóng hình ảnh, và lập trình Python

Download autodesk 3ds max 2017 full free

Download autodesk 3ds max 2017 full

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install 3ds max 2017

Cài đặt phần mềm autodesk 3ds max 2017 với bộ key sau:

  • serial: 666-69696969
  • product key: 128I1

Xem hướng dẫn kích hoạt autodesk 3ds max 2017 ở bài viết sau

Hướng dẫn kích hoạt 3ds max 2017

install vray 3.5 

Gỡ hoàn toàn phiên bản trước và xoá toàn bộ file liên quan “BlackStorm.dlr”

Copy file LastVRay.dlr trong folder stdplugs vào “C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\stdplugs

Copy 2 files trong folder RT vào “C:\Program Files\Chaos Group\V-Ray\RT for 3ds Max 2017 for x64\bin

Ok xong