GenP 2.7 – Tool active adobe cc 2019 – 2021 windows

Hướng dẫn active adobe cc 2019 – 2021

Adobe phiên bản mới nhất hiện nay với nhiều thay đổi về tính năng và giao diện, việc active adobe 2019 và adobe cc 2021 hoàn toàn khác phiên bản trước, các tool cũ không thể active được

Để active phần mềm adobe cc 2019 – 2021 windows chúng ta sẽ sử dụng phần mềm GenP, với adobe for macos chúng ta sử dụng tool adobe zii tại đây

Download tool GenP 2.7

Password extract file: 2020 OR thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn active adobe bằng GenP 2.7

– Tiến hành cài đặt phần mềm adobe xong đóng lại

– Chạy file RunMe.exe  với quyền admin (run as administrator)

– Chọn ứng dụng cần actived (ví dụ photoshop)

– Tiếp biểu tượng viên thuốc ở hàng dưới cùng chờ chạy xong, báo all done là xong

– Đóng màn hình keygen lại

– Active thành công

active adobe 2020

Để fix màn hình báo lỗi license, các bạn sử dụng tool Adobe 202x Home Screen FIX