Hướng dẫn cài đặt các phần mềm autodesk 2018

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Bài viết này TipsSoft sẽ hướng dẫn các bạn cách active các phần mềm của autodesk năm 2018

Việc thực hiện active các phần mềm autodesk như autoCAD 2018, 3ds max 2018, revit 2018, maya 2018, inventor 2018, v.v… là hoàn toàn giống nhau, nên mình làm một bài hướng dẫn chung

Download keygen X-Force active autodesk

Nếu chưa có tool x-force active autodesk 2018 và 2019 các bạn download tại đây

Đậy là tool x-force các bạn cần active phần mềm autodesk version năm nào thì chọn bản x-force năm đó, ví dụ active autocad 2018 64bit thì chọn x-force 2018 64bit, nếu chọn active MAYA 2019 thì chọn x-force 2019

Download keygen X-Force active autodesk

Download         link mirror

password: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn active autodesk 2018

Việc active các phần mềm autodesk hoàn toàn giống nhau chỉ khác từ phiên bản 2018 trở về sau chúng ta sẽ nhập serial number và product key lúc active, các phiên bản trước thì nhập lúc cài đặt

Bài viết này mình thực hiện hướng dẫn active autodesk 3DS MAX 2018, các phần mềm khác của autodesk các bạn thực hiện tương tự

Lưu ý quan trọng

  • Cài đặt phần mềm xong đóng lại không chạy lên
  • Tắt hết các phần mềm diệt virus kể cả của win 10
  • Tắt kết nối mạng internet

Chạy phần mềm keygen x-force lên với quyền admin( Click chuột phải keygen chọn  run as administrator)

Mở phần mềm autodesk 3ds max 2018 lên

Chọn Enter a Serial Number

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp tục chọn I Agree

Tiếp theo chọn  Activate 

Nhập Serial number và product key => Next

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp theo chọn Request an activation code using an offline method => Next

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp theo copy mã ở dòng Request code trên autodesk 3DS MAX 2018 dán vào ô request trên keygen x-force

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018
Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Xong nhấn vào Generate trên keygen X-force để sinh mã Activation

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Tiếp theo chọn Close trên autodesk 3DS MAX 2018 => OK

Xong phần mềm autodesk 3DS MAX 2018 sẽ chạy lên, Các bạn đóng autodesk 3DS MAX 2018 lại (đóng phần mềm)

Tiếp tục mở lại phần mềm autodesk 3DS MAX 2018 và chọn Activate

Nhập lại serial number và product key => chọn Next

Chọn I have an activation code from autodesk

Copy mã ở ô activation trên keygen x-force và dán vào phần mềm autodesk 3ds max 2018

Hướng dẫn active các phần mềm autodesk 2018

Nhấn Patch trên keygen x-force chờ thông báo successful patched => chọn ok để đóng lại

Tiếp tục nhấn Next trên phần mềm autodesk 3DS MAX 2018

Thông báo active thành công

active autodesk

Ok vậy là xong

Lưu ý: nếu active bị lỗi các bạn thực hiện như sau:

Đóng hoàn toàn phần mềm autodesk

Vào  đường dẫn sau C:/ProgramData/

Xoá hoàn toàn thư mục FLEXnet

Mở lại phần mềm autodesk, nó sẽ yêu cầu chúng ta active lại, các bạn thực hiện lại như trên

Chúc các bạn thành công