Altium Designer 19.1.9 build 167 + Library

Download Altium Designer 19 + Library

Altium Designer 19

Altium Designer là gói phần mềm tự động hóa thiết kế PCB và điện tử dành cho bảng mạch in. Nó được phát triển bởi công ty phần mềm Úc Altium Limited

Altium Designer cung cấp một ứng dụng kết hợp tất cả công nghệ và chức năng cần thiết cho việc phát triển sản phẩm điện tử hoàn chỉnh, như thiết kế hệ thống ở mức bo mạch và FPGA, phát triển phần mềm nhúng cho FPGA và các bộ xử lý rời rạc, bố trí mạch in (PCB)…

Altium Designer thống nhất toàn bộ các quá trình lại và cho phép bạn quản lý được mọi mặt quá trình phát triển hệ thống trong môi trường tích hợp duy nhất.

Download Altium Designer 19

Download Altium Designer 19 + Library

Password extract file: 2020 or thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Altium Designer 19

Xem file readme đính kèm

Cài đặt phần mềm Altium Designer 19 (don’t run it)

Copy file shfolder.dll vào thư mục cài đặt Altium Designer 19, mặc định C:\Program Files\Altium\AD19

Chạy file AD LicenseGen trong thư mục [email protected] với quyền admin

Chọn Load… và chọn tới một file bất kỳ trong thư mục Licenses, xong chọn Export As… và lưu ra ngoài Desktop hoặc vị trí bất kỳ tuỳ bạn

Mở phần mềm Altium Designer 19 lên

Chọn Add standalone license file, sau đó chọn tới file license mà bạn đã Export ra Desktop ở bước trên

Ok done

video install