Adobe after effects cc 2019 for mac kèm keygen active

Adobe after effects cc 2019 for mac kèm keygen active

Adobe after effects cc 2019 for mac

Adobe after effects cc 2019 for mac là phiên bản của phần mềm after effects cc 2019 dành cho macos của adobe systems. Đây là bản cập nhật của phần mềm after effects dành cho hệ điều hành macOS

After Effects có thể được sử dụng cho keying, theo dõi, compositing và hình ảnh động. Nó cũng có chức năng như một phần mềm biên tập rất cơ bản phi tuyến tính, biên tập âm thanh và chuyển mã phương tiện truyền thông

Ngoài ra phần mềm còn có khả năng tương thích tốt với nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh  và mang đến hệ thống theo dõi camera 3D, công nghệ 3D cho text và hình khối.

Adobe after effects cc 2019 for mac kèm keygen active

Các tính năng chính của Adobe After Effects:

–  Kiểm soát các thành phần trên ảnh và video

– Tạo hiệu ứng ảnh và video

– Dò tia, ép text và khối, tạo đường viền chuẩn

– Tích hợp với Adobe Illustrator

Yêu cầu hệ thống cài đặt After effects 2019 for mac

ProcessorMulticore Intel processor with 64-bit support
Operating systemmacOS versions 10.12 (Sierra), 10.13 (High Sierra), 10.14 (Mojave)
RAM8GB RAM minimum (16GB recommended)
Hard disk space6GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation (cannot install on a volume that uses a case-sensitive file system or on removable flash storage devices)

Additional disk space for disk cache (10GB recommended)

Monitor resolution1440×900 or greater display resolution

Download after effects cc 2019 for mac

phần mềm after effects cc 2019 mac, adobe after effects 2019 for mac,after effects 2019 for mac, download after effects 2019 cho mac,  download after effects cc 2019 for macos

download after effects cc 2019 for mac

 Download

Hướng dẫn cài đặt after effects cc 2019 for mac

Tắt kết nối internet để qua qua bước đăng nhập

Tiến hành cài đặt phần mềm Adobe after effects cc 2019 for mac

Xem hướng dẫn active: Hướng dẫn active trọn bộ adobe cc 2019 for Mac

Chúc các bạn thành công