Adobe illustrator cc 2019 for mac

Adobe illustrator cc 2019 for mac

adobe illustrator cc 2019 for mac

adobe illustrator cc 2019 for mac là phần mềm thuộc bộ ứng dụng adobe cc 2019 mới nhất của adobe systems dành cho các thiết bị chạy hệ điều hành macos như macbook của apple

Adobe illustrator cc 2019 là chương trình đồ họa vector, tạo nền tảng cần thiết cho nghề thiết kế đồ họa.

illustrator 2019 tạo hình dạng cơ bản: thông qua lệnh và công cụ, sao chép và kết hợp đối tượng để tạo hình dạng mới, chọn và thay đổi các phần trong đối tượng bằng công cụ Selection, tô vẽ đối tượng, cung cấp nhiều hiệu ứng 3D để vẽ các hình khối, vật thể, xử lý các hình ảnh

Cấu hình yêu cầu cài đặt illustrator cc 2019 for macos

ProcessorMulticore Intel processor with 64-bit support
Operating systemmacOS version 10.13 (High Sierra), 10.12 (Sierra)
RAM4 GB of RAM (16 GB recommended)
Hard disk2 GB of available hard-disk space for installation; additional free space required during installation; SSD recommended
Monitor resolution1024 x 768 display (1920 x 1080 recommended)
GPUOptional: To use GPU Performance: Your Mac should have a minimum of 1 GB of VRAM (2 GB recommended), and your computer must support OpenGL version 4.0 or greater.

  • For eGPU, support on Mac OS 10.13.5 or above
  • To check for VRAM values: Choose Mac > About This Mac (Graphics information).
  • To find out if your computer supports the required OpenGL version (4.0 or later), see this Apple Support document.

Download adobe illustrator cc 2019 for mac

download illustrator cc 2019 for mac

Download

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt illustrator cc 2019 for mac

Tắt kết nối internet để qua bước đăng nhập

Tiến hành cài đặt phần mềm Adobe illustrator cc 2019 for mac

Chạy file keygen để active xem hướng dẫn chi tiết ở bài viết: Hướng dẫn active trọn bộ adobe cc 2019 for Mac