Adobe InCopy 2022 v17.3.0 windows/ macOS

Adobe InCopy 2022 free download

what is new in Adobe InCopy 2022

Trong Adobe InCopy, bạn có thể tạo các tài liệu độc lập hoặc bạn có thể làm việc với các tài liệu được liên kết với Adobe InDesign. Khi bạn làm việc với các tài liệu được liên kết, bạn có thể có nhiều câu chuyện InCopy trong tệp InDesign, tùy thuộc vào hệ thống quy trình làm việc của bạn. Người viết, người chỉnh sửa và nhà thiết kế có thể làm việc đồng thời trên cùng một tài liệu InDesign mà không cần ghi đè công việc của nhau.

InCopy cho phép người viết quảng cáo và người chỉnh sửa định kiểu văn bản, theo dõi các thay đổi và thực hiện các sửa đổi bố cục đơn giản cho tài liệu trong khi các nhà thiết kế làm việc trên cùng một tài liệu đồng thời trong Adobe InDesign – tất cả mà không ghi đè lên các đóng góp của nhau.

Download Adobe InCopy 2022

Download Adobe InCopy 2022 v17.3.0 windows macOS

password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Adobe InCopy 2022

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt