Adobe InDesign 2022 v17.3.0 windows/ MacOS

Phần mềm Adobe InDesign 2022

what is new in Adobe InDesign 2022

Bản phát hành InDesign 2022 phiên bản 17.0 (tháng 10 năm 2021)

Thuật ngữ toàn diện

Để hỗ trợ các giá trị cốt lõi của Adobe về sự đa dạng và hòa nhập, thuật ngữ Trang chính đã được thay thế bằng Trang chính.

Tiện ích mở rộng Adobe Capture

Chụp các chủ đề Màu sắc, Hình dạng hoặc Loại từ một tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng bằng cách sử dụng tiện ích mở rộng Adobe Capture trong InDesign.

Giao diện người dùng có thể mở rộng

Điều chỉnh kích thước của giao diện người dùng InDesign trên màn hình có độ phân giải cao để phù hợp với nhu cầu hiển thị của bạn. more here

Tải phần mềm Adobe InDesign 2022 windows/ MacOS

Download Adobe InDesign 2022 v17.3.0 windows/ MacOS

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Adobe InDesign 2022

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt