Adobe Photoshop 2022 v23.4.2 windows/ MacOS

Download Adobe Photoshop 2022

Những điểm mới trong Photoshop 2022

October 2021 release (version 23.0)

Lựa chọn tự động khi di chuột

Tự động chọn một phần hình ảnh của bạn khi bạn di chuột qua nó và nhấp vào. Tiết kiệm thời gian trong khi thực hiện các chỉnh sửa phức tạp và mang lại kết quả nhanh hơn.

Chia sẻ để bình luận

Nhanh chóng chia sẻ thiết kế của bạn với các cộng tác viên khác của bạn để xem và nhận phản hồi ngay trong Photoshop mà không cần phải rời khỏi ứng dụng.

Cải thiện tương tác với Illustrator

Việc di chuyển giữa Illustrator và Photoshop trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết! Dễ dàng nhập nội dung vectơ với màu sắc, nét vẽ và thuộc tính cũng như nhập cấu trúc lớp và mặt nạ vectơ.

Bộ lọc Neural Filters mới và cải tiến

Khám phá một loạt các ý tưởng sáng tạo với Bộ lọc thần kinh mới (Beta) – Bộ trộn cảnh, Chuyển màu và Hài hòa, do Adobe Sensei cung cấp.

more here

Download Adobe Photoshop 2022

Download Adobe Photoshop 2022 v23.4.2 windows/ MacOS + Neural Filters

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Photoshop 2022

xem file readme