Phần mềm Agisoft Metashape Pro 1.8.5.15407 win/ 1.7.1 mac

Download Agisoft Metashape Professional 1.8.5

Agisoft Metashape

Khám phá phép đo quang thông minh với Metashape. Xử lý hình ảnh kỹ thuật số và tạo dữ liệu không gian 3D. Nhanh chóng và chính xác cao.

Agisoft Metashape là một sản phẩm phần mềm độc lập thực hiện xử lý quang ảnh của hình ảnh kỹ thuật số và tạo ra dữ liệu không gian 3D để sử dụng trong các ứng dụng GIS, tài liệu di sản văn hóa và sản xuất hiệu ứng hình ảnh cũng như để đo gián tiếp các đối tượng ở nhiều quy mô khác nhau.

Các tính năng của Metashape.

 • Photogrammetric triangulation
 • Dense point cloud: editing and classification
 • Digital elevation model: DSM/DTM generation
 • Georeferenced orthomosaic generation
 • Ground control points / scale bar support
 • Measurements: distances, areas, volumes
 • Stereoscopic measurements
 • 3D model: generation and texturing
 • Hierarchical tiled model generation
 • 4D modeling for dynamic scenes
 • Panorama stitching
 • Multispectral imagery processing
 • Satellite imagery processing
 • Python and Java API
 • Network processing
 • Cloud processing

Download Agisoft Metashape Pro 1.8.5

Download Agisoft Metashape Pro 1.8.5

Download Agisoft Metashape Pro 1.7.1 mac

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Metashape

Xem tệp Readme