Phần mềm Altair HW FEKO 2022.1.3 / 2021.2.0

Download Altair Hw Feko 2022

Altair Hw Feko

Giải quyết các thách thức về kết nối, khả năng tương thích và radar.

Feko đã dẫn đầu trong lĩnh vực mô phỏng điện từ tần số cao trong hơn 20 năm. Dựa trên di sản mạnh mẽ này, giờ đây nó cung cấp một gói bộ giải song song hiệu quả về chi phí để thiết kế các sản phẩm cho một thế giới kết nối ngày càng tăng.

Feko được sử dụng trên toàn cầu trong nhiều ngành công nghiệp bao gồm hàng không vũ trụ, quốc phòng, ô tô, truyền thông và điện tử tiêu dùng để giảm thời gian tiếp thị. Khách hàng của Feko đạt được khả năng kết nối và chức năng được cải thiện thông qua các chiến lược triển khai và thiết kế sản phẩm dựa trên mô phỏng mạnh mẽ.

Feko giải quyết tập hợp rộng nhất các ứng dụng điện từ tần số cao cho phép các nhóm tối ưu hóa kết nối không dây, bao gồm 5G, đảm bảo khả năng tương thích điện từ (EMC) và thực hiện phân tích mặt cắt radar (RCS) và tán xạ. Từ mô phỏng và vị trí ăng-ten, vùng phủ sóng vô tuyến, lập kế hoạch mạng và quản lý phổ, đến khả năng tương thích điện từ (EMC/EMI), mô hình mái vòm, điện từ sinh học và thiết bị RF, Feko kết hợp với các công cụ Altair khác để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống thông qua học máy và giảm thiểu thời gian mô hình hóa cho các hệ thống phức tạp. Khám phá thêm các giải pháp thay thế thiết kế và sử dụng mô phỏng để thúc đẩy các sản phẩm của ngày mai.

Download Altair Hw Feko 2022

Download Altair HW FEKO 2022.1.3

Download Altair HW FEKO 2021.2.0

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Altair Hw Feko

Xem tệp Readme