Phần mềm ANSYS nCode DesignLife 2022 R1

phần mềm ANSYS nCode DesignLife 2022 R1

ANSYS nCode DesignLife

Ansys nCode DesignLife, công cụ hàng đầu trong ngành để phân tích độ bền, cung cấp cho bạn quy trình chẩn đoán mệt mỏi toàn diện để dự đoán thời gian hoạt động của sản phẩm.

Ansys nCode DesignLife làm việc với Ansys Mechanical để đánh giá tuổi thọ mệt mỏi một cách đáng tin cậy. Sử dụng kết quả phân tích phần tử hữu hạn (FEA) từ Ansys Mechanical và Ansys LS-DYNA, nó tích lũy thiệt hại do tải lặp đi lặp lại để xác định tuổi thọ dự đoán của sản phẩm. Bạn có thể nhanh chóng đánh giá tác động của các vật liệu khác nhau và hình dạng thay thế cho các thiết kế mới, sau đó tối ưu hóa chúng cho mục đích sử dụng dự kiến của sản phẩm – rất lâu trước khi nguyên mẫu đầu tiên được chế tạo hoặc thử nghiệm tốn kém diễn ra.

Tải phần mềm ANSYS nCode DesignLife 2022 R1

Download ANSYS nCode DesignLife 2022 R1

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt ANSYS nCode DesignLife 2022 R1

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt