Phần mềm AnyTrans 8.9.2.20220609 Windows/ 8.9.4.20221122 macOS

Download AnyTrans 8 for Windows/ macOS

AnyTrans

AnyTrans là trình quản lý tất cả trong một cho nội dung iPhone, iPad, iPod, iTunes và iCloud của bạn. Nó cho phép bạn chuyển, quản lý và sao lưu dữ liệu iOS một cách dễ dàng, nhanh chóng và bạn muốn

Các tính năng của AnyTrans

  • Cover All Mobile Devices, Also Cloud Drives
  • One Place for All Your Management Needs
  • Unlimited Transfer without Boundaries
  • The Most Superb Ever Management Experience

Download AnyTrans 8

Download AnyTrans 8.9.2 Windows

Download AnyTrans 8.9.4 macOS

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt AnyTrans 8

Xem tệp Readme