Apowersoft ApowerEdit Pro v1.7.7.8 Multilingual

Download Apowersoft ApowerEdit 1.7.7.8

ApowerEdit

ApowerEdit là một phần mềm chỉnh sửa video nhỏ gọn của APOWERSOFT LIMITED, ApowerEdit đầy đủ các tính năng của một phần mềm chỉnh sửa video chuyên nghiệp như tạo hiệu ứng cắt ghép, chèn âm thanh, sau đó chúng ta có thể xuất ra và up lên youtube,…

Chúng ta có thể sử dụng ApowerREC để ghi lại màn hình máy tính,… và sử dụng ApowerEdit để Edit video của mình.

ApowerEdit makes it a breeze to create your own professional videos or entertaining home movies of any complexity involving various visual and audio effects. Videos created with this tool can be used for teaching, presentation, sharing and just plain fun. It takes a pinch of fantasy to trim, cut, split, merge, rotate, mix video clips, apply stylish video effects, accelerate/slow down your video speed, and many more.

Download Apowersoft ApowerEdit

Download Apowersoft ApowerEdit 1.7.7.8

Password extract file: 2020

Download guide

install ApowerEdit

view the readme file