Download Autocad 2018.2 for MacOS

Phần mềm autocad 2018 for Mac

autocad 2018

AutoCAD 2018 là phiên bản nâng cấp mới với nhiều tính năng cải tiến. Không chỉ là 1 cuộc “lột xác” về giao diện so với AutoCAD 2017, AutoCAD 2018 bổ sung thêm nhiều công cụ thiết kế đồ họa 2D, 3D chuyên nghiệp, những tính năng nhập/xuất giúp người dùng thuận tiện nhất trong việc xử lý bản vẽ kỹ thuật trên máy tính.

System requirements for AutoCAD for Mac 2018

System requirements for AutoCAD for Mac 2018
Operating SystemApple® macOS® Catalina v10.15 (requires Update 2018.3); Apple macOS Mojave v10.14 (requires Update 2018.2); Apple macOS High Sierra v10.13 (requires Update 2018.1); Apple macOS Sierra v10.12; Mac® OS X® El Capitan v10.11
ModelApple Mac Pro® 4,1 or later; MacBook Pro® 5,1 or later; iMac® 8.1 or later; Mac mini® 3.1 or later; MacBook Air® 2.1 or later; MacBook® 5.1 or later
CPU Type64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz or faster recommended)
Memory3 GB of RAM (4 GB or above recommended)
Display Resolution1280 x 800 display with true color (2880 x 1800 with Retina Display recommended)
Disk Space3 GB free disk space for download and installation
Pointing DeviceApple® Mouse, Apple Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook® Pro trackpad, or Microsoft-compliant mouse.
PrinterMac OS X-compliant printer
MediaDownload and installation from DVD
BrowserApple Safari® 5.0 or later
OS LanguageAll Mac OS X supported language operating systems

Download autocad 2018 for macOS

Download autocad 2018 for macOS

Password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install AutoCAD 2018

Cài đặt autocad 2018 for mac xong

Tắt kết nối internet

Mở phần mềm lên chọn enter a serial number

Sử dụng bộ key dưới đây:

  • Serial number: 666-69696969
  • Product key: 777J1

Chọn “I have an activation code from Autodesk

Run the XFORCE OSX Keygen

Copy the request code into the keygen, then Click on Generate button

Click on Mem Patch

Lấy activation code từ keygen để active autocad 2018 for mac