AutoCAD 2020.1.3 free download (windows / Macos)

Phần mềm AutoCAD 2020 for windows / macos

AutoCAD 2020

AutoCAD là phần mềm CAD nổi tiếng của hãng autodesk, hiện tại hãng đã phát hành chính thực phiên bản AutoCAD 2020 với nhiều cải tiến về giao diện và tính năng. Các bạn có thể tải về trải nghiệm phiên bản autocad 2020 mới nhất tại đây

autocad 2020 system requirements

System requirements for AutoCAD 2020 including Specialized Toolsets (Windows)
Operating System
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 with Update KB4019990 (64-bit only)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (64-bit only)
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only) (version 1803 or higher)
ProcessorBasic: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Multiple processors: Supported by the application
MemoryBasic: 8 GB
Recommended: 16 GB
Display ResolutionConventional Displays:
1920 x 1080 with True ColorHigh Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64-bit systems (with capable display card)
Display CardBasic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Disk Space6.0 GB
.NET Framework.NET Framework Version 4.7 or later*DirectX11 recommended by supported OS
System requirements for AutoCAD for Mac 2020
Operating System
  • Apple® macOS® Catalina v10.15 (requires Update 2020.1)
  • Apple® macOS® Mojave v10.14
  • Apple® macOS® High Sierra v10.13
ModelApple Mac Pro® 4,1 or later; MacBook Pro® 5,1 or later; iMac® 8.1 or later; Mac mini® 3.1 or later; MacBook Air® 2.1 or later; MacBook® 5.1 or later
CPU Type64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz or faster recommended)
Memory4 GB of RAM (8 GB or above recommended)
Display Resolution1280 x 800 display with true color (2880 x 1800 with Retina Display recommended)
Disk Space3 GB free disk space for download and installation
Pointing DeviceApple® Mouse, Apple Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook® Pro trackpad, or Microsoft-compliant mouse.
BrowserApple Safari® 5.0 or later
Google Chrome™ (for AutoCAD Web)
OS LanguageAll Mac OS X supported language operating systems
Additional Requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling
Memory8 GB RAM or more
Disk Space6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Download AutoCAD 2020 full

Download autocad 2020.1.3 for windows

Download

Download AutoCAD 2020.0.1 for macos

Download

password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install AutoCAD 2020

see  the readme file

Cài đặt phần mềm autocad 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt autodesk 2020 ở bài viết sau:

Hướng dẫn active autodesk 2020

For Macos

cài đặt và active hoàn toàn giống bản dành cho windows, các bạn có thể tham khảo hướng dẫn cài đặt theo link trên.

Product key autocad 2020 for macos

  • Serial number: 666-69696969
  • Product key:  777L1
https://youtu.be/Rm41PLrGoEE