AutoCAD Mechanical 2010 free download

Phần mềm AutoCAD Mechanical 2010

AutoCAD Mechanical 2010

AutoCAD Mechanical là một phần mềm thiết kế 2D mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả dành cho lĩnh vực cơ khí chế tạo.

AutoCAD Mechanical 2010 là phần mềm thiết kế cơ khí bao gồm tất cả các chức năng của AutoCAD, nhưng có thêm thư viện các chi tiết tiêu chuẩn, các công cụ hỗ trợ tính toán thiết kế máy móc thiết bị cơ khí.

Download AutoCAD Mechanical 2010

Download AutoCAD Mechanical 2010 

password: 2020 OR vietcomputer

Download guide

install AutoCAD Mechanical 2010

Các bạn cài đặt phần mềm AutoCAD Mechanical 2010 với bộ key sau:

  • Serial: 666-69696969
  • Product key: 206B1

xem hướng dẫn [email protected] AutoCAD Mechanical 2010 ở bài viết sau:

Hướng dẫn active AutoDesk 2010