AutoCAD Mechanical 2018 free download

Download AutoCAD Mechanical 2018

AutoCAD Mechanical 2018

AutoCAD Mechanical là gì?

AutoCAD Mechanical 2018 là một phần mềm thiết kế 2D mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả dành cho lĩnh vực cơ khí chế tạo.

AutoCAD Mechanical là phần mềm thiết kế cơ khí bao gồm tất cả các chức năng của AutoCAD, nhưng có thêm thư viện các chi tiết tiêu chuẩn, các công cụ hỗ trợ tính toán thiết kế máy móc thiết bị cơ khí.

System requirements for AutoCAD Mechanical 2018

System requirements for AutoCAD Mechanical 2018
Operating System
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (32-bit & 64-bit)
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 (32-bit & 64-bit)
CPU Type32-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 32-bit (x86) processor
64-bit: 1 gigahertz (GHz) or faster 64-bit (x64) processor(See section above for supported operating systems)
Memory32-bit: 2 GB (3 GB recommended)
64-bit: 4 GB (8 GB recommended)
Display Resolution1360 x 768 (1920 x 1080 recommended) with True Color
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
Display CardWindows display adapter capable of 1920 x 1080 with True Color capabilities and DirectX® 9 ¹. DirectX 11 compliant card recommended.

 

High Resolution & 4K Displays:
Windows display adapter capable of resolutions up to 3840 x 2160 and manufacturer-recommended for high resolution applications with True Color capabilities and DirectX9 ¹. DirectX11 compliant card recommended.

¹ DirectX 9 recommended by supported OS

Disk Space32-bit: Installation 4 GB
64-bit: Installation 6 GB
NET Framework.NET Framework Version 4.6
Additional Requirements for Large Datasets, Point Clouds, and 3D Modeling
Memory8 GB RAM or more
Disk Space6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Download AutoCAD Mechanical 2018

Download AutoCAD Mechanical 2018 64bit

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install AutoCAD Mechanical 2018

Cài đặt AutoCAD Mechanical 2018 xong đóng lại

Tắt kết nối internet

mở phần mềm lên để active AutoCAD Mechanical 2018

Các bạn active AutoCAD Mechanical 2018 với bộ key sau:

  • Serial: 666-69696969
  • Product key: 206J1

Việc cài đặt phần mềm AutoCAD Mechanical 2018 tương tự như các phần mềm khác của autodesk 2018, các bạn xem hướng dẫn active AutoCAD Mechanical 2018 ở bài viết sau:

Hướng dẫn active các phần mềm của AutoDesk 2018