AutoCAD Mechanical 2020 free download

Phần mềm AutoCAD Mechanical 2020

AutoCAD Mechanical 2020

AutoCAD Mechanical là một phần mềm thiết kế 2D mạnh mẽ và cực kỳ hiệu quả dành cho lĩnh vực cơ khí chế tạo.

AutoCAD Mechanical là phần mềm thiết kế cơ khí bao gồm tất cả các chức năng của AutoCAD, nhưng có thêm thư viện các chi tiết tiêu chuẩn, các công cụ hỗ trợ tính toán thiết kế máy móc thiết bị cơ khí.

Hiên tại autodesk đã phát hành chính thức phiên bản AutoCAD Mechanical 2021, các bạn có thể tải về miễn phí tại đây

System requirements

System requirements for AutoCAD 2020 including Specialized Toolsets (Windows)
Operating System
  • Microsoft® Windows® 7 SP1 with Update KB4019990 (64-bit only)
  • Microsoft Windows 8.1 with Update KB2919355 (64-bit only)
  • Microsoft Windows 10 (64-bit only) (version 1803 or higher)
ProcessorBasic: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Multiple processors: Supported by the application
MemoryBasic: 8 GB
Recommended: 16 GB
Display ResolutionConventional Displays:
1920 x 1080 with True ColorHigh Resolution & 4K Displays:
Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64-bit systems (with capable display card)
Display CardBasic: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Disk Space6.0 GB
BrowserGoogle Chrome™ (for AutoCAD web app)
.NET Framework.NET Framework Version 4.7 or later*DirectX11 recommended by supported OS
System requirements for AutoCAD for Mac 2020
Operating System
  • Apple® macOS® Catalina v10.15 (requires Update 2020.1)
  • Apple® macOS® Mojave v10.14
  • Apple® macOS® High Sierra v10.13
ModelApple Mac Pro® 4,1 or later; MacBook Pro® 5,1 or later; iMac® 8.1 or later; Mac mini® 3.1 or later; MacBook Air® 2.1 or later; MacBook® 5.1 or later
CPU Type64-bit Intel CPU (Intel Core Duo CPU, 2 GHz or faster recommended)
Memory4 GB of RAM (8 GB or above recommended)
Display Resolution1280 x 800 display with true color (2880 x 1800 with Retina Display recommended)
Disk Space3 GB free disk space for download and installation
Pointing DeviceApple® Mouse, Apple Magic Mouse, Magic Trackpad, MacBook® Pro trackpad, or Microsoft-compliant mouse.
BrowserApple Safari® 5.0 or later
Google Chrome™ (for AutoCAD Web)
OS LanguageAll Mac OS X supported language operating systems
Additional Requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling
Memory8 GB RAM or more
Disk Space6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D®-capable workstation class graphics card.

Download AutoCAD Mechanical 2020 full free

AutoCAD Mechanical 2020, download AutoCAD Mechanical 2020

Download AutoCAD Mechanical 2020

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install AutoCAD Mechanical 2020

see the readme file

Cài đặt phần mềm autocad Mechanical 2020 xong đóng lại

tắt internet

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và [email protected] các phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau: Hướng dẫn active autodesk 2020