Phần mềm autodesk Inventor professional 2020

Phần mềm autodesk Inventor 2020 [email protected]

Autodesk Inventor professional 2020

Autodesk Inventor là phần mềm của Autodesk ra mắt nhằm cạnh tranh với các phần mềm CAD 3D khác như phần mềm Solidworks, ProE (Creo) Với ưu điểm là giá bản quyền tốt hơn rất nhiều và có được sự đồng bộ vào hệ sinh thái các phần mềm của Autodesk, đặc biệt là AutoCAD.

Autodesk Inventor 2020 là phần mềm chuyên biệt cho thiết kế cơ khí CAD 3D, hỗ trợ mô phỏng chuyển động, lắp ghép… Autodesk luôn cập nhật và bổ sung các tính năng mới cho Inventor, đồng bộ thêm các module mô phỏng (FEM), gia công CNC… ngay trong cùng 1 môi trường làm việc, bạn sẽ không phải mất thời gian vào các công việc Import/Export nữa.

Download autodesk Inventor professional 2020

Autodesk Inventor professional 2020, download Autodesk Inventor 2020 free, Autodesk Inventor 2020 free, product key Autodesk Inventor 2020, Autodesk Inventor 2020 direct download, xforce autodesk 2020, Autodesk Inventor 2020

Download Autodesk inventor Professional 2020

Link autodesk

password: 123

Hướng dẫn cài đặt autodesk Inventor 2020

Cài đặt phần mềm Autodesk Inventor 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và active các phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau: Hướng dẫn active autodesk 2020