Phần mềm Autodesk Inventor Nastran 2023.2

Tải phần mềm Autodesk Inventor Nastran 2023.2

Có gì mới trong Autodesk Inventor Nastran 2023.2

Hỗ trợ RBE3 cho phân tích rõ ràng. Nhà phát minh Nastran hiện hỗ trợ thêm các phần cứng nội suy (RBE3) vào các phân tích rõ ràng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo chủ đề trợ giúp “RBE3”.

Cải tiến đối với Chế độ tối trong Inventor Nastran. Với bản phát hành 2023.1 Inventor Nastran, chúng tôi đã cải thiện chủ đề tối trong menu ngữ cảnh.

Nhãn cho các phân tích Đáp ứng tần số . Đã thêm các nhãn cho Thực / Tưởng tượng, Độ lớn / Pha trong vùng canvas cho các phân tích Đáp ứng tần số để có chỉ báo tốt hơn về loại kết quả đang được hiển thị.

Tải phần mềm Autodesk Inventor Nastran 2023.2

Download phần mềm Autodesk Inventor Nastran 2023.2

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Inventor Nastran 2023

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt