Phần mềm autodesk maya 2016 for mac

Phần mềm autodesk maya 2016 for mac

autodesk maya 2016 for mac

Autodesk Maya là phần mềm thiết kế hoạt hình, 3D chuyên nghiệp, nó tích hợp triệt để và kết hợp các công cụ giả lập, bao gồm: các hiệu ứng chất lỏng, vải, lông thú, tóc…cùng các công cục tiện ích 3D để tạo ra mô hình, kết cấu, hình ảnh chuyển động, v.v..

Autodesk Maya được sử dụng trong lĩnh vực hoạt hình, phim ảnh, trò chơi giải trí, truyền hình

Autodesk maya 2016 for mac là phiên bản dành cho hệ điều hành macOS, và hiện tại để để thiết kế 3d chúng ta chỉ có thể sử dụng maya còn 3ds max thì autodesk chưa hỗ trợ nền tảng MacOS vì nhiều lý do

System requirements for Autodesk Maya 2016

perating System
 • Microsoft® Windows® 10 Professional, Windows® 8.1 Professional, and Windows® 7 (SP1) operating system
 • Apple® Mac OS® X 10.9.5, 10.10.x, and 10.11.3 operating systems
 • Red Hat® Enterprise Linux® 6.5 WS operating system ¹
 • CentOS 6.5 Linux operating system ¹
 • Nvidia Guide for Virtualization with GRID & VMWare

¹ Requires a multi-user license, not supported with single-user license.

BrowserAutodesk recommends the latest version of the following web browsers for access to online supplemental content:

 • Apple® Safari® web browser
 • Google Chrome™ web browser
 • Microsoft® Internet Explorer® web browser
 • Mozilla® Firefox® web browser
CPU64-bit Intel® or AMD® multi-core processor
Graphics HardwareRefer to the Maya Certified Hardware page for a detailed list of recommended systems and graphics cards
RAM4 GB of RAM (8GB recommended)
Disk Space4 GB of free disk space for install

Download autodesk maya 2016 for mac

autodesk maya 2016 dành cho Mac, autodesk maya 2016 for mac, download maya 2016 cho mac,x-force maya 2016 for mac, product key maya 2016 for mac, maya 2016 for mac direct download link

download maya 2016 dành cho Mac

download

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt maya 2016 for mac

Cài đặt autodesk maya 2016 for mac với bộ key dưới đây

 • Serial number: 666-69696969
 • Product key: 657H1

Tắt kết nối internet

Mở phần mềm maya 2016 để tiến hành active offline

Chọn “I have an activation code from Autodesk

Run the XFORCE OSX Keygen

Copy the request code into the keygen, then Click on Generate button

Click on Mem Patch

Lấy activation code từ keygen để active maya 2016 for mac