Download Autodesk Revit 2020.2.3 full x64

Download Autodesk Revit 2020 full

Autodesk Revit 2020

Use Revit® to drive efficiency and accuracy across the project lifecycle, from conceptual design, visualization, and analysis to fabrication and construction.

  • Begin modeling in 3D with accuracy and precision.
  • Automatically update floor plans, elevations, and sections as your model develops.
  • Let Revit handle routine and repetitive tasks with automation so you can focus on higher-value work.

Autodesk Revit là phần mềm sử dụng các mô hình thông minh để hoạch định kế hoạch, thiết kế và xây dựng, quản lý tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Autodesk Revit là một trong những phần mềm hỗ trợ thiết kế xây dựng thông dụng và hiện đại nhất hiện nay. Revit hỗ trợ quá trình thiết kế đa chiều cho việc hợp tác cùng thiết kế.

Revit bao gồm 3 sản phẩm cốt lõi: Revit Architechture (kiến trúc), Revit Structure (kết cấu) và Revit MEP (đường ống, nước, điện).

Download Autodesk Revit 2020 full

Download Autodesk Revit 2020.2.3 x64 full

Password extract file: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Autodesk Revit 2020

view the readme file

Cài đặt phần mềm Autodesk Revit 2020 xong đóng lại

Sử dụng bộ keys trong file đính kèm để active

Xem hướng dẫn cài đặt và [email protected] các phần mềm autodesk 2020 ở bài viết sau:

Hướng dẫn active autodesk 2020