Phần mềm Autodesk Revit 2023.1.1 / 2022.1.1

Download Autodesk Revit 2023

Autodesk Revit – Phần mềm BIM đa ngành. Tạo các thiết kế dựa trên mô hình được phối hợp, nhất quán và hoàn chỉnh

Có gì mới trong Revit 2023.1

Twinmotion cho Revit – Truy cập Twinmotion để hiển thị thời gian thực của mô hình hiện tại.

Điều khiển độ cao chỉnh sửa hình dạng – Đặt cách đo độ cao trong khi chỉnh sửa hình dạng trong dải băng ngữ cảnh. Cao độ được hiển thị gần con trỏ trong khi chỉnh sửa, giúp dễ dàng chỉnh sửa chính xác hơn.

Hoán đổi dạng xem trên một trang tính – Hoán đổi dạng xem hiện tại trên một trang tính trực tiếp từ danh sách dạng xem.

Công cụ bố trí trang tính – Sử dụng các công cụ bố trí trang tính để giúp bạn sắp xếp lại các dạng xem trên trang tính sau khi bạn đã đặt các dạng xem.

Hiệp hội được hỗ trợ cho mô hình phân tích – Hiệp hội được hỗ trợ xác định yếu tố vật lý bị chồng lấp bởi các yếu tố phân tích mới được tạo và tạo mối liên kết giữa chúng mà không cần nhấp chuột bổ sung.

Bảng phân tích cong – Sử dụng bảng phân tích cong để thể hiện các yếu tố vật lý. Bạn có thể tạo và chỉnh sửa hình cung, hình elip hoặc kết hợp cả hai để thể hiện các yếu tố vật lý cong hoặc nhóm các yếu tố.

Tạo bảng phân tích bằng cách ép đùn – Sử dụng công cụ này để xác định bảng phân tích bằng cách vẽ hình chiếu của nó lên một mặt phẳng làm việc.

Tự động hóa phân tích cấu trúc thành mô hình vật lý – Tự động tạo mô hình vật lý được kết nối từ mô hình phân tích, sử dụng các quy tắc có thể định cấu hình theo yêu cầu.

Lật hướng đặt thanh cốt thép – Để chọn hướng mà một bộ cốt thép mở rộng, hãy sử dụng tùy chọn lật trong menu chuột phải.

Các họ cấu trúc DACH mới – Nội dung cấu trúc bổ sung đã được thêm vào cho Đức, Áo và Thụy Sĩ.

Split with Gap for MEP Elements – Ý tưởng cộng đồng: Bạn có thể sử dụng lệnh Split with Gap với các phần tử MEP sau:

Auto-Orient Part to Matching Connector – Trong quá trình đặt bộ phận, Revit sẽ tự động định hướng các bộ phận để khớp nối khi có thể.

Bản cập nhật Dynamo 2.16 – Dynamo Core 2.16 có tính năng quản lý và điều hướng biểu đồ tốt hơn, các nút hình học mới và hỗ trợ PolyCurve gốc, v.v.

See system requirements

Download Autodesk Revit 2023

Download Autodesk Revit 2023.1.1

Download Autodesk Revit 2022.1

password extract file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Revit

Revit 2022: see in the keygen

Revit 2023: Xem file Readme