Avenza MAPublisher for Adobe Illustrator 11.1 windows / 10.8.1 macos

Tải phần mềm Avenza MAPublisher 11

MAPublisher

Tạo bản đồ với dữ liệu không gian địa lý trong Adobe Illustrator

Phần mềm bản đồ MAPublisher® tích hợp liền mạch hơn năm mươi công cụ lập bản đồ GIS vào Adobe Illustrator để giúp bạn tạo các bản đồ đẹp mắt.

Nhập các định dạng dữ liệu GIS tiêu chuẩn của ngành và tạo các bản đồ sắc nét, rõ ràng với tất cả các thuộc tính và tham chiếu địa lý còn nguyên vẹn bằng cách sử dụng môi trường thiết kế Adobe Illustrator.

Download Avenza MAPublisher 11

Download Avenza MAPublisher for Adobe Illustrator 11.1 windows / 10.8.1 macos

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Avenza MAPublisher

Xem file Readme