ITI TranscenData CADfix V12 SP1 free download

Phần mềm ITI TranscenData CADfix V12

ITI TranscenData CADfix

CADfix – CAD translation, repair and simplification
CADfix là giải pháp phần mềm hàng đầu cho chuyển đổi, sửa chữa, đánh bại và đơn giản hóa mô hình CAD.

CADfix đã khắc phục các vấn đề hiện tại về trao đổi và sử dụng lại dữ liệu mô hình 3D giữa các ứng dụng kỹ thuật khác nhau, loại bỏ các rào cản ngăn việc tái sử dụng các mô hình rắn trong các hệ thống thiết kế, phân tích và sản xuất.

CADfix Features

  • Import and export interfaces for most popular CAD formats, solid modeling kernels and data exchange standards
  • Advanced healing and repair engine to correct and repair geometric and topological flaws within the CAD model
  • Batch, wizard and diagnostic modes for automatic and interactive functionality
  • Reduced complexity through de-featuring and simplification to prepare CAD models for analysis and other downstream applications

Download ITI TranscenData CADfix V12

phần mềm CADfix V11, download CADfix V11, hướng dẫn cài đặt CADfix V11, key, license CADfix V11, CADfix V11 portable, CADfix V10, ITI TranscenData CADfix

Download ITI TranscenData CADfix V12 – v11 – v10

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt ITI TranscenData CADfix

Xem file readme đính kèm

Unpack CadFix 12 SP1 to any directory.

copy CADFix_V12_corrector.exe in [email protected] folder to ITI TranscenData CADfix 12 SP1 folder

Copy cadfix.dat in [email protected] folder into the lic directory

Use startCADfix.bat to run CadFix 12