Phần mềm Camtasia 2022.2.1 Windows/ 2022.4.2 MacOS

Download Camtasia 2022 for windows / macOS

what is new in Camtasia 2022

Camtasia 2022 giới thiệu một hiệu ứng mới cho phép bạn kết hợp hình ảnh từ hai phần phương tiện. Chế độ hòa trộn cho phép bạn tạo giao diện tùy chỉnh để hiển thị nội dung hoặc tạo hiệu ứng điện ảnh với cảnh phim, hình ảnh và b-roll để thu hút khán giả của bạn

Mở rộng Thư viện Camtasia
Camtasia 2022 được cài đặt sẵn một thư viện hoàn toàn mới với hơn 1000 nội dung. Thư viện cập nhật bao gồm nhiều danh mục nội dung và yếu tố mới để cải thiện giao diện của bất kỳ video nào.

Ảnh động
Bản âm thanh
Bộ đếm thời gian
Nhãn / chỉ báo chú thích
Và nhiều hơn nữa!

Download Camtasia 2022

Download Phần mềm TechSmith Camtasia 2022.2.1 Windows

Download Phần mềm TechSmith Camtasia 2022.4.2 MacOS

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Camtasia 2022

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt