Autodesk Civil 3D 2021.2 free download

Autodesk Civil 3D 2021 free download

Autodesk Civil 3D 2021

Phần mềm Autocad Civil 3D thiết kế hạ tầng rất phổ biến mà các nhà thiết kế, kiến trúc sư luôn ưu tiên chọn khi bắt đầu một dự án đó là phần mềm Autocad Civil 3D của chính hãng Autodesk.

Phần mềm thiết kế hạ tầng này được tạo ra để dùng cho những kỹ sư chuyên thiết kế cho các công trình cơ sở hạ tầng, cống ngầm và thủy lợi. Tạo nhiều điều kiện cho người dùng để định hướng, nghiên cứu và sáng tạo, đưa ra nhiều phương án cho một dự án

Autodesk Civil 3D Design better civil infrastructure with Civil 3D

civil engineering design software supports BIM (Building Information Modeling) with integrated features to improve drafting, design, and construction documentation

Civil engineering design and documentation software

Experience more efficient workflows for surface modeling, corridor modeling, site design, storm and sanitary, and plan production and documentation.

System requirements for Autodesk Civil 3D 2021

System requirements for Civil 3D 2021
Operating System
  • 64-bit Microsoft® Windows® 10
  • 64-bit Microsoft Windows 8.1

See Autodesk’s Product Support Lifecycle for support information.

ProcessorMinimum: 2.5–2.9 GHz processor
Recommended: 3+ GHz processor
Memory16 GB
Display ResolutionConventional Displays: 1920 x 1080 with True Color
High Resolution & 4K Displays: Resolutions up to 3840 x 2160 supported on Windows 10, 64 bit systems (with capable display card)
Display CardMinimum: 1 GB GPU with 29 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Recommended: 4 GB GPU with 106 GB/s Bandwidth and DirectX 11 compliant
Disk Space16 GB
Pointing DeviceMS-Mouse compliant
File Format ChangesNo DWG or Civil 3D Object format changes¹.

¹Bridge and piping features added in 2021 may display as a proxy objects in prior versions.

.NET Framework.NET Framework Version 4.8
Additional Requirements for large datasets, point clouds, and 3D modeling
Memory16 GB RAM or more
Disk Space6 GB free hard disk available, not including installation requirements
Display Card1920 x 1080 or greater True Color video display adapter; 128 MB VRAM or greater; Pixel Shader 3.0 or greater; Direct3D® capable workstation class graphics card.

Download Autodesk Civil 3D 2021

phần mềm Autodesk Civil 3D 2021, download Autodesk Civil 3D 2021, hướng dẫn cài đặt Autodesk Civil 3D 2021, product key Autodesk Civil 3D 2021

Download Autodesk Civil 3D 2021

download

Password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Autodesk Civil 3D 2021

view the readme file

Cài đặt license trước khi cài đặt autodesk: AdskLicensing-installer.exe

cài đặt autodesk 2021

bỏ các tùy chọn sau:

  • Autodesk desktop app
  • Autodesk Single sign-on
  • Autodesk Genuine services

xong đóng lại

tắt kết nối internet để active

Thực hiện [email protected] tương tự phiên bản 2020

product key + serial number in install.txt file