Phần mềm Classroom Spy Professional 4.8.17

Download Classroom Spy Professional 4.8

Classroom Spy Pro

Classroom Spy là một công cụ cần thiết để cải thiện sự tham gia của học sinh và năng suất của lớp học. Tính năng giám sát lớp học tích hợp cho phép bạn xem mọi người đang làm gì – mà không cần rời khỏi bàn làm việc. Bạn có thể giám sát hoạt động của tất cả các máy tính học sinh trong trường của bạn từ xa. Ngoài ra, bạn có thể chia sẻ màn hình của mình với hoạt động ghi lại của học sinh, điều khiển máy tính, tạo bản trình diễn, giới hạn việc sử dụng internet, chặn các ứng dụng và hơn thế nữa

Download Classroom Spy Pro 4

Download Classroom Spy Professional 4.8.17

password extract file: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Classroom Spy

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt