Companion by Minitab 5.4.2 (Minitab Quality Companion)

Download Companion by Minitab 5.4.2

Companion by Minitab

Companion by Minitab, trước đây gọi là Minitab Quality Companion của MiniTAB là một phần mềm rất mạnh để phân tích dữ liệu thống kê. Nó cung cấp khả năng cập nhật và phân loại dữ liệu thống kê trên các phân khúc khác nhau và nó cũng sử dụng công cụ Roadmaps mạnh mẽ, là công cụ để phân tích các cách tiếp cận dữ liệu khác nhau trong một dự án.

Companion by Minitab sẽ làm cho các dự án nhanh hơn với lỗi tối thiểu. Companion by Minitab cho phép người dùng sửa đổi các công cụ hiện có và tùy chỉnh các tab trong phần mềm.

Phần mềm này đã trở thành một trong những phần mềm tốt nhất trong lĩnh vực này với giao diện dễ sử dụng. Phiên bản mới nhất của Minitab Quality Companion hiện có sẵn cho bạn

Download Companion by Minitab 5.4.2

Download Companion by Minitab 5.4.2.0

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt Companion by Minitab 5.4

Cài đặt phần mềm

Copy file trong thư mục crac vào thư mục cài đặt