Hướng dẫn convert Office Retail sang Volume License (office 2016 & 2019)

Hướng dẫn convert Office Retail sang Volume License

Phần mềm microsoft office được microsoft cung cấp với 2 loại license là Volume license(VL) và Retail, với bản VL được cung cấp cho doanh nghiệp với số lượng lớn, và chúng sẽ sử dụng các KMS server để active, Các server này có thể của microsoft hoặc doanh nghiệp tự xây dựng.

Còn với bản Retail thường là các bản bán lẻ cho khách hàng cá nhân, và phiên bản này không thể sử dụng KMS server để active.

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đồi phần mềm Office retail sang volume license, để active phần mềm office miễn phí mà không cần dùng tool [email protected]

Hướng dẫn convert Office 2016 & 2019 Retail sang Volume License

Mở CMD với quyền admin (bắt buộc)

Chạy 1 trong 2 lệnh dưới đây: (copy và paste vào)

cd /d %ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16
cd /d %ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16

Lưu ý: Phần mềm office có 2 bản cài đặt 32bit và 64bit, nếu bạn không biết mình đang sử dụng phiên bản nào thì cũng không cần lo lắng.

  • Nếu khi chạy lệnh trên mà nhận được thông báo: The system cannot find the path specified.  Thì các bạn chạy lệnh còn lại
  • Nếu Không xuất hiện thông báo nào thì OK, chúng ta tiếp tục
convert office retail to volume license
convert office retail to volume license

Tiếp theo các bạn chạy lệnh sau để convert Office Retail to Volume License

for /f %x in ('dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms') do cscript ospp.vbs /inslic:"..\root\Licenses16\%x"

Các bạn chờ thực hiện lệnh một lát, khi xong nhận được thông báo: Office license installed successfully 

Ok vậy là xong giờ các bạn có thể active phần mềm microsoft office sử dụng KMS server.

Download microsoft Office 2016 32bit and 64bit

Download microsoft Office 2019 32bit and 64bit