Download PTC CREO 6.0.6.0 full + Help Center

Download PTC CREO 6.0.6.0 full + Help Center

PTC CREO 6

Creo là một trong những phần mềm rất mạnh và nổi tiếng trong lĩnh vực CAD/CAM/CNC. Creo phục vụ rất tốt cho ngành cơ khí khuôn mẫu (thiết kế và gia công) như khuôn dập, khuôn rèn, khuôn nhựa…

Phần mềm Creo giúp giải quyết từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối của việc thiết kế chế tạo ra sản phẩm một cách chính xác và hiệu quả đặc biệt là giảm tối thiểu giá thành sản phẩm

Creo 6.0 là phần mềm linh hoạt cho phép người dùng sủa chữa mẫu thiết kế, có khả năng giao tiếp với các mẫu thiết kế của các phần mềm khác ngoài ra nó còn hổ trợ trong việc thiết kế khuôn và phân tích đánh giá trong quá trình chế tạo.

Các bạn có thể tải về phần mềm CREO 6 full free mới nhất tại đây bao gồm PTC Creo 6 Help Center

Download PTC CREO 6 full + Help Center

Download PTC CREO 6.0.6.0 full + Help Center

Password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install CREO 6.0

Xem file readme đính kèm

1. Copy folder “PTC.LICENSE.WINDOWS.2019-03-20-SSQ” to temporary directory
and run “FillLicense.bat”. The “PTC_D_SSQ.dat” file near batch script
contains the license file with correct PTC HOSTID will be generated

Copy generated license file to folder of choice (for example, C:\Program Files\PTC)

2. Create enviroment variable PTC_D_LICENSE_FILE=<full path to PTC_D_SSQ.dat>

3. Install PTC Creo 6.0.0.0 Win64 and PTC Mathcad Prime 5.0.0.0 Win64 (optional)

4. Copy folders “Distributed Services Manager” and “Common Files” from
“Creo 5.0.0.0” folder to <Creo 6.0.0.0 program folder>
(by default C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.0.0\ ) with overwrite

5. Overwrite original <Mathcad Prime 5.0.0.0 program folder>
(by default C:\Program Files\PTC\Mathcad Prime 5.0.0.0 ) with [email protected] one

6. Run “SolidSQUADLoaderEnabler.reg” and confirm to add info into Windows Registry

7. REBOOT

8. Enjoy!