CST STUDIO SUITE 2020.07 SP7 free download

CST STUDIO SUITE 2020 free download

CST STUDIO SUITE 2020

CST STUDIO SUITE là một phần mềm giả lập điện từ mà CST cho biết là đỉnh cao của nhiều năm nghiên cứu và phát triển với các giải pháp hiệu quả và chính xác cao cho thiết kế điện từ. CST Studio Suite bao gồm các công cụ CST để thiết kế và tối ưu hóa các hệ điều hành tĩnh tần số rộng trong trường thị giác. Với phần mềm này, bạn có thể thiết kế, mô hình hóa, lắp ráp các thiết bị điện từ và mạch trong 3D cũng như mô phỏng. Số trong trường điện từ.

CST STUDIO SUITE có môi trường thiết kế tích hợp và dễ dàng lắp ráp và mô hình hóa, đa chức năng và mô phỏng cấp chuyên nghiệp trên tất cả các hệ thống và mạch điện từ. Phần mềm này có thể mang lại những lợi ích đáng kể như chu kỳ phát triển ngắn hơn, tạo mẫu ảo trước khi thử nghiệm thực tế và tối ưu hóa sản phẩm mà không cần thử nghiệm nhiều

Download CST STUDIO SUITE 2020

Tải phần mềm CST STUDIO SUITE 2020 , download CST STUDIO SUITE 2020

Download CST STUDIO SUITE 2020.07 SP7

Download

Password extract file: thuthuat-phanmem.top

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install CST STUDIO SUITE 2020

Xem file readme đính kèm

1. Install the program, CST Studio Suite and Opera do not run it.

2. in notepad, edit the first line of the license.dat file,changing localhost ANY to the real hostname and hostid of your computer.(find your id on lmtools)

3. copy the files CST2020_Patch.bat, cstpatcher11.exe and sfk195.exe to the folder with the installed program(default is C: / Program Files (x86) / CST_STUDIO_SUITE_2020).

4. Run CST2020_Patch.bat and wait for the end of its work.

5. run the program, the LicenseWizard will start,which should specify the path to the license file to configure the license server.

6. run the program again, specify the host name and port number of the license server and work, having at their disposal version 2020 programs CST Studio Suite, FEST3d, SPARK3d and IDEM.

note:

in case the patch dosnt work need do it manually

1)open the cmd and run it with adminstrator right and type this in cmd type the path for example: cd C:\program files(x86)\CST Studio Suite 2020 ( change the letter in case your drive have diffrent)

2)copy the files on C: / Program Files (x86) / CST_STUDIO_SUITE_2020

3)open the CST2020_Patch and copy the first 3 command with the right order on cmd you have open and run them then

-run inside the installation folder the cstpatcher11.exe follow the other steps 5-6

4)in case you have installed opera run it and choose CST Suite License and add the same license name server