Dlubal RSTAB 8.25.02 Multilingual x64

Download DLUBAL RSTAB 8

DLUBAL RSTAB 8

DLUBAL RSTAB là gì? DLUBAL RSTAB Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu Dlubal

Toàn bộ các chương trình RFEM được dựa trên hệ thống các module. Chương trình RFEM chính được sử dụng để xác định kết cấu, vật liệu và tải trọng cho hệ kết cấu phẳng và không gian bao gồm các tấm, tường, vỏ và các loại khác. Tạo ra hệ kết cấu phức hợp cũng như các mô hình rắn và các phần tử liên kết là hoàn toàn có thể được.

RFEM cung cấp các biến dạng, nội lức và lực tương hỗ cũng như ứng suất tại các điểm tiếp xúc với đất. Các module bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập dữ liệu bằng cách tạo ra hệ kết cấu cũng như các liên kết một cách tự động và thực hiện các phân tích và thiết kế sâu hơn.

Phương pháp tiếp cận theo module cho phép bạn tổ hợp toàn bộ các chương trình độc lập theo cách mà bạn cần. Bạn có thể nâng cấp sau. RFEM cung cấp nhiều giao diện và các công cụ hoàn hảo cho việc tương tác thuận tiện giữa CAD và phân tính kết cấu trong việc sử dụng phần mềm BIM.

Download DLUBAL RSTAB 8

Download Dlubal RSTAB 8.25.02 Multilingual

Password extract file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install DLUBAL RSTAB 8

vỉew the readme file