Adobe Captivate 2019 v11.8.0.586 for windows \ v11.5 macos

Download Adobe Captivate 2019 v11.8.0.586 for windows \ v11.5 macos

Adobe Captivate

Adobe Captivate là một công cụ được sử dụng để tạo nội dung e-learning như trình diễn phần mềm, mô phỏng phần mềm, giáo án điện tử, kịch bản phân nhánh và các câu đố ngẫu nhiên trong Định dạng Web nhỏ và định dạng HTML5.

Download Adobe Captivate 2019 windows \ macos

Download Adobe Captivate 2019 v11.8.0.586 for windows \ v11.5 macos

Password extract file: 2020

Download guide

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Adobe Captivate

see the readme file