Download Altair HyperWorks 2019.1 Suite

Download Altair HyperWorks 2019.1 Suite

Altair HyperWorks

Hyperworks là bộ giải pháp toàn diện của hãng phần mềm Altair Engineering cho mô phỏng tính toán tính bền kết cấu, đặc biệt được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp ô tô, đóng tàu, hàng không vũ trụ…

Hyperworks bao gồm các công cụ mô hình hóa phần tử  hữu hạn, phân tích và tối ưu hóa các cấu trúc, lưu chất, hệ đa vật thể, điện từ và vị trí ăng-ten, phát triển các mô hình cơ sở, phân tích các hệ đa môi trường. Người dùng có toàn quyền truy cập vào một loạt các giải pháp của Altair như giải pháp thiết kế, các giải pháp kỹ thuật, hiển thị, giải pháp quản lý dữ liệu từ Altair và các đối tác.

Download Altair HyperWorks 2019.1 Suite

Download Altair HyperWorks 2019.1 Suite

Download

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Altair HyperWorks 2019

view the readme file

xem file readme.txt đính kèm