Phần mềm Altium Designer v22.11.1 / v21.9.2

Phần mềm Altium Designer v22 / v21

Altium Designer

Phần mềm thiết kế PCB hàng đầu trong ngành cho phép người dùng thiết kế bo mạch không giới hạn — từ PCB đơn đến hệ thống nhiều bo mạch; từ tần số thấp đến tốc độ cao; từ thiết kế logic đến bảng vật lý và hóa đơn vật liệu.

Phần mềm thiết kế PCB hàng đầu của ngành kết hợp sơ đồ, bố cục và mọi thứ khác mà bạn cần trong một môi trường để thiết kế bảng mạch in một cách dễ dàng.

Các công cụ phần mềm để trao quyền và kết nối các nhà thiết kế PCB, nhà cung cấp linh kiện và nhà sản xuất để phát triển và sản xuất các sản phẩm điện tử nhanh hơn và hiệu quả hơn bao giờ hết

Download Phần mềm Altium Designer v22

Download Phần mềm Altium Designer v22.11.1 Build 43

Download Phần mềm Altium Designer v21.9.2

Password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt altium Designer 22

xem tệp readme

video install