Download Antenna Magus Pro 2017 to 2020 full free

Download Antenna Magus Pro 2017 to 2020 full free

DS SIMULIA Antenna Magus

Antenna Magus là một trong những phần mềm tốt nhất và mạnh nhất có sẵn để tính toán thiết kế ăng-ten. Để thiết kế và chế tạo ăng-ten, chúng ta cần có kiến thức cao về sự lan truyền của sóng, các nguyên lý khuếch đại vi sóng và thiết kế các bộ khuếch đại vi sóng, chúng ta sẽ có các nguyên tắc phù hợp với trở kháng mà Antenna Magus làm tốt nhất.

Với Antenna Magus người dùng có thể dễ dàng chọn ăng-ten cần thiết từ ăng-ten trong cơ sở dữ liệu phần mềm với số lượng hơn 200 và sau khi định cấu hình thông số kỹ thuật cho phù hợp với nhu cầu của mình, dữ liệu của nó là một trong những phần mềm mô phỏng và thiết kế gửi cho các mạch vi sóng như CTS hoặc AWR hoặc FIKO để mô phỏng và phân tích

Download Antenna Magus Pro 2017 to 2020 full free

download Antenna Magus Pro 2020, install Antenna Magus Pro 2020, key Antenna Magus Pro 2020, Antenna Magus Pro 2017, Antenna Magus Pro 2018, Antenna Magus Pro 2019, Antenna Magus Pro 2020

Download Antenna Magus Professional 2017 –  2020

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install Antenna Magus

view the readme file

Xem file readme đính k12èm