Download ArtCAM 2018.2.1

Download ArtCAM 2018

ArtCAM 2018

Artcam 2018 là một phần mềm CAD/CAM độc đáo, nó cho phép người sử dụng tạo ra các sản phẩm 3D có chất lượng cao một cách nhanh và hiệu quả từ các hình vẽ hoặc hình chụp 2D.

Phần mềm Artcam 2018 cho phép biến ý tưởng thành hiện thực một cách nhanh chóng và hiệu quả nhờ khã năng cho phép xây dựng một mô hình nhiều lớp hoặc sử dụng các vector tùy biến

Tính năng của phần mềm artcam 2018

Phần mềm Artcam 2018 có khả năng phân tích 1 bức tranh và đưa ra mã Gcode để gia công trên máy điêu khắc CNC. Bên cạnh đó Artcam 2018 còn có những tính năng sau đây:

 • Tạo hình nổi (relief) từ các vector
 • Tạo hình nổi (relief) từ một bitmap
 • Face Wizard
 • Quét biên dạng (Swept Profiles)
 • Phối hình 3D (3D Blend)
 • 3D Clipart
 • Kết cấu
 • Sao chép và dán các hình nổi (relief)
 • Lizard
 • Quét 2 đường (two rail sweep)
 • Thiết kế trang sức đơn giản (simple jewellery designs)
 • Biểu trưng (pendant)
 • Casino Chip
 • Khắc chữ tiêu chuẩn ISO (ISO FORM Lettering)
 • Điêu khắc (interactive sculpting)
 • Scanning

Download ArtCAM 2018.2.1

Download ArtCAM 2018, phần mềm artcam 2018

Download artCAM 2018.2.1

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install ArtCAM 2018

see the readme file

Xem hướng dẫn trong file readme.txt