Download Autodesk InfraWorks 2019

Download Autodesk InfraWorks 2019

Autodesk InfraWorks 2019

Autodesk InfraWorks hay còn gọi InfraWorks 360 là một giải pháp phần mềm giúp lên phương án thiết kế dự án cơ sở hạ tầng một cách nhanh chóng và trực quan trên mô hình 3D. Dựa trên nền tảng công nghệ BIM, Infraworks 360 giúp tăng cường cộng tác hiệu quả giữa các bên tham gia dự án.

Ngoài ra Autodesk InfraWorks cũng kết hợp với phần mềm AutoCAD Civil 3D để thể hiện phương án thiết kế chi tiết một cách trực quan trên mô hình 3D.

Với Infrawork 2019 không chỉ giúp thiết kế phương án mà còn có thể tiến hành các phân tích (như phân tích tầm nhìn,..) giúp tối ưu hóa phương án thiết kế.

Download Autodesk InfraWorks 2019

Download Autodesk InfraWorks 2019

password: 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install InfraWorks 2019

see the readme file