Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

Phần mềm CATIA

CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive Application) nghĩa là Xử lý tương tác trong không gian ba chiều có sự hỗ trợ của máy tính là một bộ phần mềm thương mại phức hợp CAD/CAM/CAE được Dassault Systemes

CATIA được áp dụng trong ngành hàng không vũ trụ, ô tô, đóng tàu, và các ngành công nghiệp khác.

Năm 2008, Dassault công bố CATIA V6

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 full

CATIA, phần mềm catia v5 [email protected], download catia v5 [email protected], tải phần mềm catia v5 [email protected], CATIA P2.V5R21.GA, catia v6, CATIA P2.V5R21.GA SP6 full [email protected], CATIA P2 V5R21 GA SP6 [email protected]

Download CATIA P2.V5R21.GA SP0 32bit 

link mega.nz: Download

link mshare: Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 32bit update only 

link mega.nz: Download

link mshare: Download

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Download CATIA P2.V5R21.GA SP0 64bit 

link mega.nz: Download

link mshare: Download

Download CATIA P2.V5R21.GA SP6 64bit update only 

link mega.nz: Download

link mshare: Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn cài đặt và [email protected] CATIA P2.V5R21.GA

Xem trong file readme.txt đính kèm

1) install CATIA V5R21 GA (SP0) Win32

2) put JS0GROUP.dll in %installdir%\intel_a\code\bin (by default C:\Program Files\Dassault Systemes\B21\intel_a\code\bin) and overwrite original one

3) enjoy