Phần mềm CINEMA 4D S26.107 windows/ MacOS

Download Maxon CINEMA 4D Studio S26

Có gì mới trong CINEMA 4D

Cinema 4D là phần mềm phải có cho bất kỳ nhà thiết kế chuyển động 3D nào. Mặc dù nó rất nhanh để hiểu, nó có thể mất thời gian và sự kiên nhẫn để thành thạo. Chúng tôi đã dành nhiều năm để tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình này, vì vậy, chúng tôi rất vui mừng bất cứ khi nào Maxon ra mắt bản cập nhật mới. Chúng tôi đã mong đợi các tối ưu hóa thông thường và phản hồi cho phản hồi của khách hàng. Những gì chúng tôi không mong đợi là một cuộc đại tu nghiêm túc.

Bản cập nhật Maxon’s Cinema 4D là bản cập nhật toàn diện, cải thiện chức năng và mang lại một số tính năng mới tuyệt vời. Với những thay đổi:

  • Redesigned UI
  • Redesigned Icons and Icon Groupings
  • A ton of Viewport real estate
  • Notable New Features
  • more here

Download Maxon CINEMA 4D S26

Download CINEMA 4D Studio S26.107 windows/ MacOS

Download CINEMA 4D Studio R25.117 windows/ MacOS

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt CINEMA 4D R26

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt