CivilGEO GeoHECRAS 2.7.0.25377 full

Download CivilGEO GeoHECRAS 2.7 full

CivilGEO GeoHECRAS

CivilGEO GeoHECRAS significantly speeds up HEC-RAS model creation and review, producing better and more accurate results. Rapidly construct HEC-RAS models from a variety of data sources. Accelerate engineering workflow and streamline analysis review. Compute water surface profiles for steady and unsteady flow models, bridge and culvert roadway crossings, FEMA floodplain encroachments, stream restorations, inline reservoir structures, off-channel storage areas, and much more.

GeoHECRAS is an AutoCAD, MicroStation and ESRI ArcGIS compatible interactive 2D/3D graphical user interface data wrapper to the US Army Corps of Engineers HEC-RAS software

Apart from the standard features available in GeoHECRAS, the following features are available in GeoHECRAS 2D

GeoHECRAS, một sản phẩm của CivilGEO, là một phần mềm mô phỏng dòng chảy của nước trên sông và lối đi. Trên thực tế, công dụng chính của sản phẩm này là mô phỏng các giải pháp chống ngập. Nhờ sử dụng phần mềm này, bạn có thể xem xét các giải pháp rất toàn diện và đáng tin cậy trong việc thiết kế các đoạn an toàn. Sử dụng sản phẩm này sẽ giúp các kỹ sư đạt được kết quả tốt hơn và chính xác hơn. Phần mềm cũng cho phép bạn phân tích và phân tích đường thủy từ các quan điểm khác nhau.

Một trong những lợi ích của việc sử dụng phần mềm GeoHECRAS giúp người dùng dễ dàng sử dụng là giao diện người dùng của sản phẩm này. Hoàn toàn tương thích với các phần mềm kỹ thuật khác như AutoCAD là một lợi thế khác khiến việc sử dụng phần mềm này trở nên hấp dẫn hơn đối với các kỹ sư thiết kế. Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng nhập dữ liệu cần thiết như dữ liệu địa lý vào mô hình của mình và sau đó thực hiện phân tích tốt hơn. Bạn cũng có thể trực tiếp sử dụng Google Maps hoặc Bing Maps hoặc hình ảnh trên không có độ phân giải cao làm mô hình của bạn.

Phần mềm này, cùng với khả năng lập mô hình hai chiều, cho phép bạn hình dung các mô hình của mình trong không gian 3D. Bằng cách này bạn có thể có một viễn cảnh tốt hơn về dự án của bạn. Các công cụ trong phần mềm này được thiết kế để bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và sửa đổi các mô hình và bản vẽ của mình

Download CivilGEO GeoHECRAS 2.7 full

Download CivilGEO GeoHECRAS 2.7.0.25377

Download guide

Install GeoHECRAS 2.7.0

view in the readme file

Download CivilGEO GeoHECRAS 2.7.0.25377 full license