Download CorelCAD 2020.5 Build 20.1.1.2024 (windows / macos)

Download CorelCAD 2020 for windows / macos

CorelCAD 2020

CorelCAD 2020 là một phần mềm tạo và xử lý file CAD của hãng Corel, một hãng phần mềm nổi tiếng với CorelDRAW.

Các bạn có thể tải về phần mềm corelcad 2020 mới nhất tại đây dành cho windows và macos

CAD software

  • Professional 2D drafting and 3D design tools
  • Industry-standard file compatibility with .DWG, .STL, .PDF, and .CDR*
  • Efficient project collaboration and sharing
  • Optional automation and customization

Download CorelCAD 2020 for windows / macos

phần mềm CorelCAD 2020, download CorelCAD 2020, hướng dẫn cài đặt CorelCAD 2020, key CorelCAD 2020, license CorelCAD 2020, CorelCAD 2020 portable, CorelCAD 2020 for mac, CorelCAD 2020 dành cho macos, CorelCAD 2020 32bit, CorelCAD 2020 64bit

Download CorelCAD 2020.5 Build 20.1.1.2024 windows + Portable

Download

Download CorelCAD 2020.5 Build 20.1.1.2024 macOS

Download

password: thuthuat-phanmem.top

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt CorelCAD 2020

Xem file readme đính kèm