CST STUDIO SUITE 2017, 2018, 2019

Download CST STUDIO SUITE 2017, 2018, 2019

Phần mềm CST STUDIO SUITE

CST STUDIO SUITE là gì?

CST Studio Suite x là gói phần mềm mô phỏng điện từ được phát triển đặc biệt bởi CST của Đức. Phần mềm mô phỏng điện từ (EM) CST STUDIO SUITE được sử dụng để thiết kế, phân tích và tối ưu hóa các thành phần và hệ thống trong phổ EM

CST Studio Suite xây dựng trên công nghệ mô phỏng hàng đầu trong ngành với một loạt các tính năng mới để thiết kế, mô phỏng và tối ưu hóa các thành phần và hệ thống. Bộ phần mềm CST Studio bao gồm các công cụ CST để thiết kế và tối ưu hóa hệ điều hành hình ảnh tĩnh phổ rộng.

Thông qua phần mềm này, bạn có thể thiết kế, tạo mô hình, lắp ráp, cài đặt và điều khiển các thiết bị và mạch điện từ 3D, cũng như mô phỏng Đếm trong trường điện từ.

download CST STUDIO SUITE 2019
download CST STUDIO SUITE 2019

Tính năng CST Studio Suite

 • Mô hình mã hóa CST cho dữ liệu chia sẻ an toàn (bảo vệ IP) – Chỉ bộ giải T-FIT
 • CST POWER’BY: Kết nối CST STUDIO SUITE với nền tảng 3DEXPERIENCE
 • Trình chỉnh sửa sơ đồ mới để cải thiện hiệu suất và khả năng sử dụng
 • Công cụ Poser cải tiến để tạo dáng người mẫu
 • Nhiệm vụ mảng SAM cho phép tối ưu hóa xử lý hậu kỳ trong một mảng đầy đủ
 • Quét Anchorpoint mới trong Trình xem hội
 • TET: tùy chọn sàng lọc cạnh tự động cho các cấu trúc mặt phẳng z
 • HEX: Thế hệ tiếp theo của PBA hiện mặc định cho các mô hình mới được tạo (xử lý tham gia mạnh mẽ hơn, ngay cả đối với các mô hình CAD cực kỳ phức tạp)
 • Xuất nhị phân HDF5 cho kết quả 2D / 3D, sơ đồ tia, đường trường, dấu vết và hạt
 • Tính toán Farfield nhiều lớp hiện hỗ trợ vật liệu phân tán
 • Mẫu kết quả xuất Farfield hỗ trợ lưu trữ tham số
 • Đánh giá tương tác các mẫu kết quả được chọn cho tất cả các kết quả tham số hiện có
 • Phần thực và phần ảo của đường cong phức tạp một chiều có thể được hiển thị trong một biểu đồ
 • Quét tham số – xử lý bài dựa trên mẫu trong 3D hiện có thể

Download CST STUDIO SUITE full free

tải phần mềm CST STUDIO SUITE 2017, download CST STUDIO SUITE 2019, CST STUDIO SUITE 2018

Download CST STUDIO SUITE 2017 – 2019

password: thuthuat-phanmem.top

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt CST STUDIO SUITE

Cài đặt CST STUDIO SUITE 2019

– install CST STUDIO SUITE 2019

– Copy “CST_patch.exe” into install dir and run it as administrator, wait until done

– Open “license.dat” with Notepad and replace YOUR_HOST with Your Computer Name and save it

– Start CST License Manager, Click “New License File” and select “license.dat”, click “Start Service”

– Start CST Studio Suite 2019, select “Point to an existing CST license server system”, input your computer name as Server,click “OK”

– done

Cài đặt CST STUDIO SUITE 2018

1. Mount the image or unpack it to the temporary folder.

2. Run the installer (if necessary, install the runtime and what else is missing if asked) – from the launch after installation, we REFUSE.

3. Copy the tablet into the directory of the newly installed program.

4. Run from the admin and wait for the end of the patch.

5. Open the license file present in the distribution and change Otrazhenie to the name of your COMPUTER.

6a. The program itself copies the license file to itself in the directory. It is forbidden to do it in advance!

6. Start CST and specify the path to the license file.

7. We are using!

Cài đặt CST STUDIO SUITE 2017

– Install app and install lastest Service Pack (with CST Update Manager 2017)

– Copy “Patch.exe” and run it as administrator, wait until done

– Open “license.dat” with Notepad and replace YOUR_HOST with Your Computer Name and save it

– Copy (and replce) “license.dat” to install dir; C:\Program Files (x86)\CST STUDIO SUITE 2017

– Start CST and specify the path to the license file