DevExpress Universal v21.1.4.0 + old versions

Download DevExpress Universal

DevExpress Universal

DevEpress là một công cụ hết sức hữu dụng, cung cấp rất nhiều control trong Visual Studio. DevExpress không chỉ giúp thiết kế winform hay website đẹp hơn mà còn giúp cho việc lập trình được dễ dàng hơn, ta có thể thấy rõ nhất là trong việc tương tác với cơ sở dữ liệu.

DevEpress Universal  bao gồm hơn 600 UI Controls, nền tảng tạo báo cáo Reporting Platform, DevExpress Dashboard, eXpressApp Framework, CodeRush for Visual Studio và hơn thế nữa.

DevEpress Universal là gói phát triển phần mềm toàn diện nhất của Developer Express Inc

Download DevExpress Universal

Download DevExpress Universal v21

Download 

Download DevExpress Universal 18 – 20

Download

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install DevExpress Universal

see the readme file

Xem file readme đính kèm