eM Client Pro 8.2.1475.0 Multilingual

Download eM Client Pro 8

Phần mềm eM Client

eM Client là một ứng dụng email khách dành cho hệ điều hành Windows và macOS để gửi và nhận e-mail, quản lý lịch, danh bạ và tác vụ công việc

Fast email client with full Gmail, Hotmail and other services synchronization. Best replacement for MS Outlook or Thunderbird. Free version for Home users.

Nếu các bạn không thích các ứng dụng mail client như MS Outlook hay Mailbird thì có thể trải nghiệm phần mềm mail client eM Client Pro 8 tại đây

Download eM Client Pro 8

Download eM Client Pro 8 Multilingual

password extract file: 2020

Download guide

install eM Client Pro 8

see the readme file