CSI Etabs ultimate 2018.1.1 Build 2148

Download CSI Etabs ultimate 2018

Phần mềm CSI Etabs

ETABS phần mềm mô hình, phân tích và thiết kết kết cấu nhà cao tầng. Với trên 40 năm không ngừng nghiên cứu và phát triển, ETABS mới nhất với khả năng mô phỏng và mô hình hóa thiết kế 3D hiện đại nhất từ trước tới nay.

Với công nghệ phân tích tuyến tính và phi tuyến, hỗ trợ nhiều loại vật liệu, xuất thuyết mình, bản vẽ chi tiết một cách nhanh chóng, dễ dàng kiểm tra kết quả phân tích và thiết. Hố trợ nhiều tiêu chuẩn thiết kế trên toàn cầu như tiêu chuẩn Mỹ, Chau Âu, Trung Quốc, Nhật, Anh…

ETABS được sử dụng để phân tích kết cấu các công trình xây dựng dân dụng, đặc biệt là nhà cao tầng. Etabs được trang bị các công cụ để thực hiện việc phân tích kết cấu nhà cao tầng một cách thuận lợi nhất

Hiện tại phần mềm Etabs mới nhất đã cập nhật tới phiên bản Etabs 2018 v18.0.2 – hay còn gọi Etabs v18 đây là bản tiếp theo của phần mềm etabs 2017, các bạn có thể tải về phần mềm Etabs 2018 mới nhất tại đây

Download CSI Etabs Ultimate 2018

Download CSI Etabs ultimate 2018.1.1 Build 2148

Password Extact file: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

install etabs 2018

see the readme file

lưu ý: Cài đặt net framework 4.7.1 hoặc cao hơn trước khi cài đặt

Cài đặt phần mềm, trong lúc cài đặt bỏ check Ô nhỏ có dòng “Perform native image generation ….”, 

Cài đặt xong đóng lại

Chạy file keygen với quyền administrator để được file license.

Copy file license đã được tạo cùng với file SentinelRMSCore.dll vào 2 vị trí sau:

1 –  vị trí cài đặt phần mềm

2 – Vị trí cài đặt phần mềm\CSILicense

Xong mở phần mềm lên ( yêu cầu phải có kết nối internet mới sử dụng được phần mềm)

Nếu báo lỗi file license thì chạy lại file keygen, copy lại license + file SentinelRMSCore.dll vào thư mục cài đặt như trên

Xong.

– Install app HIGHLY RECOMMENDED not to create ‘native image’ while installing!!! Read Notes below.
– Run Etabs_v18_kg.exe
– A license file (lservrc) will be generated.
– Copy both generated above license and applied emulator (SentinelRMSCore.dll) to the folders:
<installdir> and <installdir>\CSi\Licensing\

NOTE_0: prevent program’s access to the internet otherwise program will not even start.

NOTE_1: 2 All, who used “Perform native image generation …” while installing, has also to replace:
C:\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_64\SentinelRMSCore\bla-bla-bla(depend on product)\SentinelRMSCore.ni.dll
It is the same dll as in the \patch\ folder but renamed from SentinelRMSCore.dll to SentinelRMSCore.ni.dll
Strictly speaking it is not the same dll, but generated by dot net ngen utility based on original SentinelRMSCore.dll But for our case it is suitable enough.

NOTE_2: do not use Windows Explorer for replacing SentinelRMSCore.ni.dll. No chance to do this with it.
Use Total Commander (for example) with turning on option for showing hidden files.