Phần mềm StruSoft FEM-Design Suite 21.00.005 x64

Download StruSoft FEM-Design Suite 21

FEM-Design Suite

FEM-Design – Phần mềm phân tích và thiết kế kết cấu. FEM-Design giúp các kỹ sư trên toàn thế giới có toàn quyền kiểm soát phân tích cấu trúc của họ. FEM-Design là phần mềm mô hình hóa tiên tiến để phân tích phần tử hữu hạn và thiết kế các kết cấu bê tông, thép, gỗ và móng chịu lực theo Eurocode với NA. Môi trường làm việc thân thiện với người dùng duy nhất dựa trên các công cụ CAD quen thuộc giúp việc tạo mô hình và chỉnh sửa cấu trúc trở nên đơn giản và trực quan. Bản chất nhanh chóng và dễ dàng của FEM-Design làm cho nó trở nên lý tưởng cho tất cả các loại nhiệm vụ xây dựng từ thiết kế phần tử đơn lẻ đến phân tích ổn định toàn cầu của các cấu trúc lớn và làm cho nó trở thành công cụ thiết thực tốt nhất cho các kỹ sư kết cấu.

Lợi ích của việc sử dụng FEM-Design

  • The structural model is created easily in 3D with intuitive CAD-tools or imported from BIM-software.
  • The finite element mesh is generated and optimized automatically.
  • The Auto Design feature helps to choose the most efficient cross-section or reinforcement arrangement
  • Resultant and connection forces in shell elements can be easily assessed.
  • Results are shown in a variety of 3D-graphs, contour lines, color palettes or sections.
  • Auto-updated project reports can be created from within the built-in FEM-Design documentation module.

Download StruSoft FEM-Design Suite 21

Download StruSoft FEM-Design Suite 21.00.005 x64

Download StruSoft FEM-Design Suite 19.00.006 x64

password : 2020

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Cài đặt StruSoft FEM-Design Suite

Xem tệp Readme