Phần mềm Folder Guard Professional 22.9

phần mềm Folder Guard Professional 22

Folder Guard

Folder Guard là một chương trình bảo mật máy tính mạnh mẽ mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát quyền truy cập vào các tệp, thư mục và các tài nguyên Windows khác. Bạn có thể sử dụng Folder Guard để khóa các tệp và thư mục cá nhân của mình bằng mật khẩu, nhằm ngăn người dùng khác xem trộm hồ sơ của bạn. Bạn thậm chí có thể ẩn hoàn toàn các thư mục riêng tư của mình khỏi hầu như tất cả các ứng dụng và các thư mục như vậy sẽ vẫn ẩn cho đến khi bạn nhập mật khẩu hợp lệ. Bạn cũng có thể bảo vệ các tệp hệ thống nhạy cảm khỏi bị sửa đổi hoặc phá hủy, vô hiệu hóa quyền truy cập vào các ổ đĩa di động, hạn chế quyền truy cập vào Bảng điều khiển, v.v.

Bạn có thể bảo vệ bằng mật khẩu hầu như bất kỳ thư mục nào, chỉ cho phép người dùng được ủy quyền mở các tệp hoặc thư mục được bảo vệ. Bạn có thể bảo vệ bằng mật khẩu với số lượng thư mục không giới hạn, mỗi thư mục có mật khẩu riêng hoặc bạn có thể sử dụng Mật khẩu chính của Trình bảo vệ thư mục để bỏ bảo vệ tất cả chúng cùng một lúc

Tải phần mềm Folder Guard 22

Download Folder Guard Professional 22.9

password: 2020

Hướng dẫn tải phần mềm

Buy a Coffee for Me

Ung ho

Hướng dẫn cài đặt Folder Guard

Hướng dẫn cài đặt: xem tệp readme.txt